Skip Navigation Linksข่าวบันเทิง ข่าวดารา > ประวัติดารา ดารา

ดาราไทย

ประวัติดารา ภาพดารา รูปดารา

 • จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์
 • แบม
 • Monday, June 10, 2515
 • โสด
 • 46 ปี
 • 167 ซม.
 • 52 กก.
 • พิธีกร
 • จำนวนผู้เข้าชม 24154 คน
 • คะแนนโหวต 40 คน
 • ร่วมเป็นผูดูแลหน้าประวัติ

 

ประวัติส่วนตัว

การศึกษา

 • มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาการพัฒนาภูมิภาคและเมือง จาก London School of Economics & Political Science (LSE) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ผลงานที่ผ่านมา

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • นางแบบถ่ายโฆษณา
 • พิธีกรรายการ ตีสิบ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
 • เลขานุการคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
 • กรรมาธิการการแรงงาน
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อพรรคชาติไทย
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • โฆษกประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • โฆษกประจำกระทรวงวัฒนธรรม
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 14 (ดอนเมือง) พรรคชาติไทย
 • รองเลขาธิการพรรค และโฆษกพรรคชาติไทย

รูปภาพ ดารา

 • 100 x 100
 • 100 x 100
 • 100 x 100
 • 100 x 100
 • 100 x 100
 • 100 x 100

รูปภาพดารา+

คลิปดารา

คลิปดารา+

ร่วมเม้าส์ดารา

ดารา บอร์ดารา+

Valid XHTML 1.0 Transitional